Få en prisuppskattning

Få en beräkning på din besparing

Låt oss tillsammans upptäcka hur mycket PIM kan spara dig.

Avslöja dina potentiella besparingar med ett PIM-system!

Lagras din produktinformation i olika dokument inom hela ditt företag? 

Detta kan både kosta dig onödiga arbetstimmar och resultera i dåliga köpupplevelser för dina kunder.

Ett PIM-system kan därför hjälpa dig att spara inom mer än en parameter. Med bättre datakontroll får du effektivare arbetsflöden där du enkelt hanterar, använder och uppdaterar din produktinformation. 

I slutändan bidrar detta till en bättre köpresa för dina kunder – en nödvändighet om du vill bevara lojaliteten och behålla dina kunder. 

Beställ en icke-bindande produktbesparing och synliggöra din potential via formuläret. 

4 000+ företag använder redan DynamicWeb

Framgångsrika företag över hela världen växer med DynamicWeb

Skanska Rentals nya B2B-lösning innebär färre program, integrering och mindre komplexitet

Skanska Rental har med DynamicWebs B2B-lösning fått en modern framtoning i en konservativ bransch. Hela lösningen med DynamicWebs PIM innebär färre program, integrering och mindre komplexitet och fungerar som ett stöd i hela försäljningsprocessen. Med alla verktyg som finns i lösningen har Skanska fått en effektivare kundvård.
 
Administrationstiden har minskat betydligt för både anställda, kunder och leverantörer som är mycket nöjda med detta nya sätt att jobba på. B2B lösningen är en viktig pusselbit i den vidare digitalisering av verksamheten.

Komplett digitaliseringslösning med CMS, PIM, e-handel och integration till NAV

Gastro Import har med DynamicWebs B2B-lösning fått en väldigt komplett digitaliseringslösning. Gastro Import använder de allra flesta delar: CMS, PIM, e-handelslösningen, Navision integrationen samt den utåtriktade delen i PIM systemet - digital warehouse.
 
Gastro Import har skapat en fantastisk bra digital plattform med otaliga möjligheter där de kan fortsätta att digitalisera säljarnas arbete och skapa flera affärsmöjligheter i framtiden.

B2B e-handelslösning med CMS, PIM, kundportal och integration till Navision

Interspiro har med deras nya B2B-lösning från DynamicWeb upplevt hur det har underlättat för båda dem och kunderna i vardagen. Dels på grund av deras komplexa pris- och rabattstruktur som tidigera fick hanteras manuellt. Men också för att kunder som till exempel brandkår eller polis, som jobbar skift, nu kan handla skyddsutrustning dygnet runt och samtidigt har en överblick över sina produkter
 
Inom den närmaste framtiden är också planen att Interspiro ska introducera sin kundportal med utökade tjänster kring service och hantering av kundernas komplexa produkter, som kan ha så lång livslängd som 10–20 år.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du ha en skräddersydd demo?

 

Downloads

Få tillgång till gratis kunskap och inspiration.

 

On-demand webinars

Se tidigare webbinarinspelningar

 

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing