Lindab

B2B e-handelslösning med AX och produktkonfiguration för 35 dotterbolag i 31 länder.

Förbättrad kundupplevelse var grundstenen i förväntningarna på Lindabs nya B2B-webbbutik. Ett nyckelkriterium för Lindab var att välja en lösning som redan hade bevisat sin förmåga att integrera till Dynamics AX.

_ / Logo / Original - Lindab Blue Created with Sketch.

Lindab är ett internationellt företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar för att förenkla byggande och förbättra inomhusklimat. De har tre primära affärsområden: Ventilation, byggkomponenter och byggsystem.

Utmaning

Värdefull tid och resurser för manuell beställning

Förbättrad kundupplevelse var grundstenen i förväntningarna på Lindabs nya B2B-webbbutik.

När Lindab implementerade Dynamics AX som sitt nya affärssystem ville man också förbättra sin webbutik för att kunna erbjuda självbetjäning och samtidigt dra nytta av fördelarna med en integrerad lösning.

Ett nyckelkriterium för Lindab var att välja en lösning som redan hade bevisat sin förmåga att integrera till Dynamics AX.

Lösning

Med lösningen har Lindab eliminerat beställningsfel och får inga klagomål på beställningar

Om kunderna köper för flera projekt samtidigt är det möjligt att markera varje enskild orderrad för ett givet projekt.

Med lösningen har Lindab eliminerat beställningsfel och får inga klagomål på beställningar, eftersom kunderna själva lägger in sina beställningar och webbutiken är integrerad med Dynamics AX. Efter beställning är det möjligt att ladda ner alla relevanta papper och leverera all dokumentation i en fil till entreprenören.

Integrationen mellan det tekniska illustrationsprogrammet AutoCAD och den konfigurerbara webbutiken gör det möjligt för kunderna att ladda upp tekniska illustrationer, upprätta en beställningslista över materialet och överföra beställningslistan direkt till webbutiken. Webbutiken finns även i mobilversion på svenska och danska, vilket ökar affärsmöjligheterna för Lindab.

Erik Areskog tror att smartphones revolutionerar marknaden: ”Vi är i byggbranschen, där det betyder mycket att kunderna kan komma i kontakt med oss när det finns behov av det. Nu är det möjligt att beställa via smartphone från vår katalog med 16 000 artikelnummer och få materialet levererat samma dag. Det är också möjligt att se produktillustrationer, åtkomstmanualer, produktkataloger och annan information."

Vi valde kombinationen Dynamics AX och DynamicWeb för att det är användarvänligt för kunderna. Columbus har hjälpt till att utveckla en ganska unik produktkonfigurator, där kunden i webbutiken kan designa sin produkt eller kombinera olika komponenter och få ett pris direkt. Den är väldigt dynamisk och har gett oss riktigt bra feedback, för här erbjuder vi kunderna något de inte kan få någon annanstans.

Erik Areskog, Manager of Integration & BI Services Group, Lindab, Sweden
Resultat

Fördelarna för kunderna är många, men Lindab upplever lika många fördelar, där den mest uppenbara är de administrativa besparingarna.

Att hantera en beställning via telefon, fax eller e-post kräver mycket administration, men en beställning via webbshop tar däremot ungefär halva tiden att hantera.

Detta frigör många extra resurser och ger därmed också besparingar. Besparingen kommer dels av att kunderna själva lägger in sina beställningar i webbutiken, dels genom integrationen med Dynamics AX.

Kunderna har tagit emot lösningen väl och är samtidigt glada över att kostnaderna har minskat. Ursprungligen var lösningen ett pilotprojekt, men har nu uppgraderats till en företagslösning och kommer att implementeras i 35 dotterbolag i 31 länder.

Segment

B2B e-handel, Dynamics AX, AutoCAD

Plats

Danmark, Sverige

Partner

Columbus It Partner A/S

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing