Skanska

Skanska Rentals nya B2B-lösning på DynamicWeb integreras med Microsofts affärssystem Dynamics NAV, Oracle Fusion och IBX.

Hela hanteringen av Skanska Rentals produkter hanteras nu i DynamicWebs PIM system. Detta ger en enkel överblick där Skanska Rental använder PIM systemet och lätt kan beskriva, gruppera och organisera sina många olika produkter samt underkategorier och varianter.

Skanska Rental fungerar som en strategisk samarbetspartner som ger sina kunder full kontroll över samtliga maskiner och tjänster. Det säkerställer därmed en effektiv och säker arbetsplats, där allt finns tillgängligt på byggarbetsplatsen i rätt tid och på rätt ställe, löpande under projektet.

Utmaning

Hantering av en extremt komplicerad pris- och rabattstruktur

Skanska Rental hyr främst ut maskiner, bodar, kranar, hissar och tillbehör som används på en byggarbetsplats. Varje byggprojekt varierar i tid och omfattning, med både komplexa och individuella prislistor.

Skanska Rentals verksamhet baseras på att betala för hyrda produkter, där kunden ofta har en pågående hyresperiod. Av denna anledning är pris- och rabattstrukturen extremt komplicerad och kräver att systemet gör automatiska beräkningar under den pågående körningen av hyresperioden. Kravet på integration med många olika system gör lösningen väldigt komplex.

Lösning

B2B-lösning på DynamicWeb integreras med Microsofts affärssystem Dynamics NAV, Oracle Fusion och IBX.

Integrationer är i realtid och kraven på prestanda är höga. I lösningen finns även en integration till en liten bransch relaterat system från SRA – Swedish Rental Association där de hämtar ner vissa typen av säkerhetsinformationer.

Hela hanteringen av Skanska Rentals produkter hanteras nu i DynamicWebs PIM system. Detta ger en enkel överblick där Skanska Rental använder PIM systemet och lätt kan beskriva, gruppera och organisera sina många olika produkter samt underkategorier och varianter.

Integrationen från DynamicWebs e-handels lösning till Dynamics NAV ger möjlighet till att automatiskt beräkna pris utifrån kundens individuella prismatris och rabattsats när de anger vilken maskin de vill hyra och hur länga. Lösningen erbjuder möjligheter för att tilldela olika användare olika rättigheter beroende på inte bara vilken roll de har men också vilket behov de har.

I vår nya digitala lösning hanteras nu beställningar för Skanskas egna byggprojekt, samt alla våra externa kunder. Lösningen stödjer vår försäljningsprocess och används som både digital produktkatalog, kundportal och integrerar mycket av processen kring Skanskas uthyrningsverksamhet. På det sätt vi använder B2B-lösningen idag skapar vi ett effektivare arbetssätt som vi inte kan vara utan och som är en oerhört viktig del av vår digitala satsning i en annars väldigt konservativ bransch.

Resultat

B2B lösningen är en viktig pusselbit i den vidare digitalisering av verksamheten.

Genom att digitalisera verksamheten kan Skanska nu fokusera på kundvård och försäljning, samtidigt som administrationen minskar för både Skanska och dess kunder.

Skanska Rental har fått en modern framtoning i en konservativ bransch och med alla verktyg som finns i lösningen har de fått en effektivare kundvård. Hela lösningen med DynamicWebs PIM innebär färre program, integrering och mindre komplexitet och fungerar som ett stöd i hela försäljningsprocessen.

Administrationstiden har minskat betydligt för både anställda, kunder och leverantör som är mycket nöjda med detta nya sätt att jobba på. B2B lösningen är en viktig pusselbit i den vidare digitalisering av verksamheten.

Segment

B2B, CMS, Dynamics NAV

Plats

Sverige

Partner

Mindflower

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing