Kunskap

Digitala produktpass

Är du redo för det digitala produktpasset? Om svaret är nej kan det vara dags att börja diskutera och hitta rätt lösning för dig och ditt företag.

Är du nyfiken på att lära dig mer? Kolla in vårt white paper om Digital Product Passport och lär dig hur DynamicWeb kan hjälpa dig att få ordning på dina produktdata och få dig på rätt spår med Digital Product Passport.

Digitala produktpass

Vad är det digitala produktpasset och vad innebär det för ditt företag?

I korthet kommer det digitala produktpasset att vara ett verktyg för att tillhandahålla detaljerad information om en produkt under hela dess livscykel. Denna information kommer att omfatta uppgifter om produktens sammansättning, ursprung, miljöpåverkan och andra relevanta detaljer. All denna information kommer att vara tillgänglig för alla som interagerar med produkten genom en skannbar tagg (t.ex. QR-kod eller liknande)

DPP kommer att göra det lättare att publicera viktig produktinformation, vilket ger mer transparens och spårbarhet i leveranskedjan och gör det möjligt för konsumenterna att enkelt jämföra produkter och fatta mer välgrundade beslut om inköp, reparation och återvinning av produkter samt göra det lättare för myndigheter att kontrollera efterlevnaden av rättsliga skyldigheter.

Den nya nivån av transparens kommer att motivera varumärken och tillverkare som gör affärer inom Europeiska unionen att köpa in, tillverka och distribuera mer hållbara produkter för att förbli konkurrenskraftiga.

Om du vill veta mer kan du ladda ner vår vitbok om digitala produktpass och läsa våra insikter.

Digital Product Passport, förkortat DPP, introduceras av Europeiska unionen (EU) som en ny hållbarhetsförordning med målet att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och öka material- och energieffektiviteten.

Digitala produktpass

Allt handlar om data!

Det digitala produktpasset kommer att sätta nya standarder för hur varumärken och tillverkare upprätthåller kvaliteten och konsekvensen i sina produktdata. DPP-data kommer sannolikt att omfatta:

Produktdata

Information som namn, märke, modell, batchnummer, tillverkningsdatum och garantiuppgifter.

Materialdata

Information om ursprung för råvaror och komponenter.

Leverantörsuppgifter

Information om de leverantörer som är involverade i inköp.

Uppgifter om ägande

Information om nuvarande och tidigare ägare.

Reparationsdata

Information om produktens allmänna reparerbarhet, samt specifika reparationshändelser och orsaker.

Uppgifter om miljöpåverkan

Information om koldioxidavtrycket från tillverknings- och distributionsprocesserna, samt miljöpåverkan under hela dess livslängd.

Effekter

Potentiella utmaningar och möjligheter

Det kommer att vila på varumärkena och tillverkarna att samla in, tillhandahålla och dela de data som krävs och det råder ingen tvekan om att de omfattande datakraven i DPP kommer att innebära utmaningar för många aktörer i leveranskedjan.

Det kommer först och främst att kräva att företagen har en mycket djupare förståelse för den övergripande effekten av deras produkter. För det andra kommer det att kräva att företagen inför nya strategier, processer och system för att hantera datakraven, vilket kan kräva betydande investeringar.

Men det digitala produktpasset kommer också att erbjuda en helt ny plattform med nya möjligheter för företag att positionera sitt varumärke som en seriös och ansvarsfull partner med en hållbar affärsmodell - vilket ökar konsumenternas förtroende, varumärkets image och konkurrenskraft.

En del av lösningen

DynamicWeb PIM och det digitala produktpasset

Ett PIM-system (Product Information Management) kan spela en avgörande roll för att hjälpa företag att uppfylla de nya kraven för digitala produktpass (DPP) och säkerställa att rätt data alltid är tillgängliga och uppdaterade, lagras säkert och distribueras effektivt.

DynamicWeb erbjuder ett flexibelt och skalbart PIM-system (Product Information Management) som gör det möjligt för företag att enkelt samla in data från olika källor, inklusive ERP-system, tredjepartsdatapooler, partnerfeeds etc. 

Mer kunskap

Vill du veta mer om PIM?

Vad är ett PIM-system, varför behöver du ett och hur kan DynamicWeb PIM passa in i ditt företag?

Fördjupa dig i vår PIM-guide för att få svar på dina frågor och ta del av bästa praxis och branschinsikter.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing