Är ditt företag redo för PIM?

Fem dilemman för att kontrollera om ditt företag kan använda ett PIM-system.

Läs mer om huruvida det är dags att implementera ett PIM-system i ditt företag.

Ett PIM-system kan organisera även de största och mest komplexa mängderna produktdata. Men det är också en investering som du måste lägga tid, energi och finansiering på.

Det är därför inte en lösning som kommer att vara lika fördelaktig för alla företag.

I den här checklistan har vi samlat fem vardagliga dilemman som du kan använda för att bedöma om ditt företag kommer att dra nytta av ett PIM-system.

Om du känner igen dig i ett eller flera, kan det tyda på att det är dags att överväga att investera i ett PIM-system. 

Fyll i formuläret på sidan och undersök ditt företags behov idag.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing