Session Map

B2B e-handel med CMS, systemintegration och UX

Session Map önskade att skapa affärsnytta genom att komplettera det traditionella säljarbetet med en användarvänlig, mobilanpassad B2B e-handel och därmed öka servicegraden genom att låta kunderna handla 24/7. Det fanns också ett behov av digitala verktyg för att underlätta samarbetet mellan säljare och kund. Dessutom önskades det full integration till Session Maps affärssystem.

Session Map är svensk distributör av framstående varumärken inom hårvård. Kunderna är frisörsalonger över hela sverige och huvudkontoret ligger i Uddevalla.

Utmaning

Utmaningen för Session Map var det traditionelle sättet att sälja på, där en säljkår reser runt och besöker frisörsalonger för att sälja in produkter. Detta har fungerat men är ett tidskrävande och kostsamt sätt att bedriva försäljning på. Session Map ville komplettera detta med en B2B e-handel för att låta kunderna handla när det passar dem och de inte står upptagen med kunder. 

Det fanns också ett behov av digitala verktyg för att förbättra samarbetet mellan säljare och kund. Till exempel genom att låta säljare förberade orderförslag till kunder eller hjälpa med frågor kring en produkt eller pågående order. 

 

Lösning

En modern och varumärkesbyggande design för e-handeln togs fram och gränssnittet implementerades responsivt och mobilanpassat ner i minsta detalj. E-handelsflödet i sajten följer en vedertagen best-practise vilket borgar för en intuitiv och självklar användarupplevelse.  Det lades också stor vikt vid att optimera laddningstider och prestanda i alla delar av lösningen för att kunderna snabbt och lätt ska kunna lägga order.

Session Map önskade en kundspecifik “köpbarhet” per varumärke genom att frisörerna kvalificerar sig att få köpa ett visst varumärke genom att bland annat gå olika utbildningar så alla kunder får därmed inte köpa alla varumärken. Capo skapade en anpassad lösning för att enkelt kunna styra vilka kunder som får köpa vilka varumärken.

Capo utvecklade en integration till det standard-API som fanns tillgängligt i Session maps affärssystem. Integrationen innefattar alla delar som krävs för en sofistikerad B2B e-handel. Dels stöder integrationen en bra köpupplevelse för kunden med kundapassade priser, uppdaterad lagerstatus  med mera. Dels underlättar och automatiseras arbetet för säljare, ordermottagare och e-handelsadministratörer så mycket som möjligt. 

Resultat

Lanseringen av e-handeln har gått bra och mottagandet hos kunderna är mycket positivt. Både ledningen och säljarna hos Session Map kan redan nu se tydligt att e-handeln fungerar väl som komplement till det traditionella säljarbetet och föarväntar att den kommer ge stor nytta framöver.

Session Map ser inte digitalisering och e-handel som ett projekt med ett slut. Synsättet är stället att grunden nu är satt för att fortsätta effektivisera olika delar av verksamheten framöver. Det finns redan många idéer bland annat inom Business2Sales funktioner.

Segment

B2B, CMS, Distributör, Systemintegration, UX

Plats

Sverige

Webbplats

Partner

Capo

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing