Tillväxtresan

Så här skapar du ROI för din PIM-investering

Varje investering ska gärna ge en god avkastning i framtiden.

Detta gäller även din PIM-investering.

Därför är det första steget mot en lyckad PIM-investering också att tydliggöra vad du vill uppnå. Är det minskad tidsåtgång? Enklare produktberikning? Ökad konverteringsgrad?

Lär dig mer om dina möjliga besparingar i det här avsnittet, där Klaus Skriver, Country Manager Sverige, och Johannes Miettinen, Sales Consultant, tittar närmare på ROI för PIM.

Vill du ta en titt på dina egna siffror? Vi har en ROI-kalkylator som är gratis att ladda ner - Du hittar den här

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing