Tietoevry skapar målinriktad teknik som förnyar världen i positiv riktning. Vi är ett ledande teknikföretag med ett starkt nordiskt arv och global kapacitet. Med utgångspunkt i våra kärnvärden öppenhet, förtroende och mångfald arbetar vi tillsammans med våra kunder för att utveckla digitala framtider där företag, samhällen och mänskligheten blomstrar.

Våra 24 000 experter globalt är specialiserade på moln, data och mjukvara och betjänar tusentals företagskunder och kunder inom den offentliga sektorn i mer än 90 länder. Tietoevrys årliga omsättning är cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

Genom sin insikt, sina lösningar och sin teknik bidrar Tietoevry till utvecklingen av framtidens informationssamhälle och skapar på så sätt värde till förmån för sina kunder och för samhället som helhet.

Partner status

Solution partner

Certified developers

3

Contact

Gustav III:s Boulevard 130
P.O.Box 4043
SE-16974 Solna, Sweden

+46 10 481 0000
info@tietoevry.com

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing