The new potential in B2B eCommerce

Detta white paper kommer att fokusera på några av de mest komplexa utmaningarna inom B2B e-handel, för att ta reda på hur framgångsrika företag har lyckats omvandla dem till konkurrensfördelar.

En nyligen genomförd analys av Forbes visar att B2B-marknaden kommer att bli dubbelt så stor som B2C år 2020, eftersom e-handelssajter som drivs av och för tillverkare, distributörer och grossister svarar på en växande efterfrågan bland köpare på möjligheten att köpa online.

När konkurrensen blir hårdare blir marginalerna mindre och det tvingar B2B-företag att våga sig online för att förbli konkurrenskraftiga samtidigt som kostnaderna minimeras. Men alltför många B2B-företag saknar fortfarande den teknik och kapacitet som krävs för att lyckas leverera enastående upplevelser.

Öka konverteringar, förenkla komplexa B2B- och B2C-affärsprocesser, utveckla dina affärsrelationer, öka din vinst och serva dina kunder genom alla kanaler med personliga upplevelser. Läs mer om DynamicWeb e-handel.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing