D2C eCommerce in Manufacturing

Detta white paper undersöker hur en Direct-to-Consumer modell driver tillverkningen och täcker dess fördelar och nackdelar

Idag förväntar sig kunderna att gå direkt till källan när de undersöker produkter och tjänster, eller när de gör ett köp från ett specifikt varumärke. Enligt Forbes, B2B-köpare har redan gjort 12 sökningar online och är 57 % av vägen genom försäljningstratten innan de påbörjar en egentlig försäljningskonversation. Salesforce gjorde en undersökning där 76 % av konsumenterna svarade att de förväntar sig att företag förstår deras behov och förväntningar. 

När de säljer direkt till konsumenter får tillverkare en bättre förståelse för sina kunders behov, får mer kontroll över sitt varumärke och kundupplevelse..

I detta white paper kommer vi att täcka D2C för tillverkare, fördelarna och utmaningarna, viktiga överväganden och hur man kommer igång.

Om du är nyfiken eller funderar på den här modellen för din tillverkningsverksamhet, se till att läsa vidare till slutet.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing