Content Marketing trends and challenges

Baserat på en enkätundersökning om innehållsmarknadsföring som genomfördes bland 200 små, medelstora och stora B2B- och B2C-företag.

Den globala innehållsmarknadsföringsindustrin växer och den blir större än någonsin. Fler och fler företag använder disciplinen för att bygga långsiktiga strategier baserade på starka kundrelationer, genom att skapa och distribuera relevant och riktat innehåll på en konsekvent basis. Faktum är att innehållsmarknadsföring beräknas av PQ Medias Content Marketing Forecast att förvandlas till en industri på 300 miljarder dollar 2019.

För att lära dig mer om vad som driver utvecklingen har vi genomfört en enkätundersökning om innehållsmarknadsföring bland 200 små, medelstora och stora B2B- och B2C-företag.

I detta white paper kommer vi att analysera och göra korsreferenser på resultaten för att identifiera aktuella trender och utmaningar för innehållsmarknadsföring och för att peka ut skillnader beroende på företagsstorlekar och branscher.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing