Checklista för B2B e-handel

Uppfyller din B2B e-handelslösning kundernas förväntningar? Läs vår checklista för att bekanta dig med de tio viktigaste e-handelsfunktionerna som B2B-kunder efterfrågar i dag.

Hur du skiljer din e-handel från andra och får en konkurrensfördel 

Det finns en ny generation av B2B-köpare i stan, och med dem nya förväntningar på hur man bedriver B2B-verksamhet. 

Dagens B2B-köpare förväntar sig tillgång till flera försäljningskanaler online som erbjuder enkla och effektiva sätt att köpa komplexa varor.

Att bara ha en webbutik är dock ingen garanti för framgång.

Enligt en nyligen genomförd undersökning från Danish Industry har mer än 40 % av B2B-företagen visserligen en webbshop, men de erbjuder inte de funktioner som köparna efterfrågar.

Det innebär att det finns en enorm outnyttjad potential för att öka kundnöjdheten. Hur man överbryggar detta gap kan du upptäcka i vår checklista.

Här hittar du de 10 främsta funktionerna som B2B-kunder efterfrågar idag - och som kommer att ge ditt företag det största värdet.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing