From traditional offline business to modern online customer portal

Featuring Forrester & Norsk Stål

Självbetjäning håller på att bli en stor del av B2B-shopping. Forrester har undersökt att 42% av B2B-handeln redan idag sker med hjälp av självbetjäning och antalet ökar.

Norsk Stål, tillsammans med Solteq och DynamicWeb, gick från traditionell offlineverksamhet till modern onlineverksamhet med sitt första e-handels- och PIM-projekt någonsin.

Hör Forresters senioranalytiker Joe Cicman och Amanda LeClair berätta hur man kan använda e-handel och Product Information Management tillsammans för att öka resultatet på sista raden. 

Hör Kristian Fjågesund, Customer Service Manager på Norsk Stål, berätta om hur de implementerade nya lösningar som gjorde 2021 till ett fantastiskt år för Norsk Stål.

Ladda ner detta webinar och få hela historien om

  • Hur PIM & Ecommerce kompletterar och berikar varandra.
  • Hur du kan få produktdata att driva produktupplevelsen.
  • Hur Norsk Stål implementerade nya lösningar som hjälpte säljarna att spara tid och öka försäljningen.
  • Hur det nu är möjligt att hantera överblivet stål på ett nytt och ännu mer hållbart sätt.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing