eCommerce implementation best practices, tips and tricks

Att införa e-handel kan vara omvälvande för ditt företag, men det sker inte över en natt. Eftersom 95 % av alla inköp förutspås ske via e-handel 2040, har företag i alla branscher bråttom att implementera e-handel för att dra nytta av denna förändring i kundernas beteende.

Att implementera en e-handelslösning kräver en grundlig och holistisk planering. Oavsett om det är första steget in i e-handel eller en uppgradering till en mer avancerad lösning, blir företag ofta överraskade av komplexiteten, särskilt inom B2B och mogna affärsmodeller.

I detta webinar kommer vi att täcka:

  • Definiera din vision för e-handel
  • Planera dina krav
  • Viktiga steg för att implementera e-handel
  • Bästa praxis, tips och tricks
  • Demo av DynamicWeb

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing