PIM Project Estimator

Har du bestämt dig för att implementera en produktinformationshanteringslösning i ditt företag? Ett bra ställe att börja är en uppskattning av de timmar som ditt PIM-projekt kommer att ta upp.

Fyll i formuläret och inkludera dessa viktiga variabler för att uppskatta dina PIM-projekttimmar.

  • SKU:er: En SKU är en lagerhållningsenhet. Det totala antalet SKU:er är antalet produkter på den lägsta nivån, till exempel varianter, som ska underhållas i PIM.

  • Produktattribut: Ett produktattribut är en ytterligare egenskap hos en produkt som inte ingår i produktbeskrivningen. Det totala antalet produktattribut är summan av alla attribut i produktportföljen.

  • Huvudgrupper: En huvudgrupp är en produktgrupp som innehåller undergrupper som innehåller produkter. Ett exempel på en produkthuvudgrupp kan vara "kläder".

  • Undergrupper: Undergrupper avser de specifika grupperna inom huvudgrupperna. Följ exemplet ovan: Din huvudgrupp är "manskläder". Dina undergrupper kan sedan definieras som: skjortor, jeans, jackor, med mera.

  • Produktvarianter: En kombination av produkter, till exempel de som har olika färger och storlekar.

  • Datakällor: Antalet datakällor som är relevanta för import av produkter/attribut/variantdimensioner till DynamicWeb PIM. Möjliga datakällor kan vara affärssystem, Excel-ark, leverantörers databaser med mera.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing