Mann+Hummel

B2B e-handel med AX för att stötta både kunder, säljteam och supportpersonalen.

Hjärtat i lösningen är en användarvänlig e-handelsupplevelse som gör det enkelt att hitta och beställa från de tiotusentals luftfilterprodukter som Mann+Hummel erbjuder i varje land.

Mann+Hummel är ett globalt företag med 20 000+ anställda på över 80 platser. Ett av deras största affärsområden är industriella luftfilter, där den nya e-handelslösningen för B2B används i internationell skala.

Utmaning

Kunderna för industriella luftfilter är fastighetsägare och fastighetsserviceföretag. Vanligtvis har en kund många byggnader som de periodvis behöver köpa luftfilter till.

Mann+Hummel hjälper kunder att undersöka sina byggnader och sammanställa kompletta inventeringslistor över luftfilterpositioner och behov i varje byggnad. Dessa listor används sedan vid beställning för utbyten av utslitna luftfilter. Inventeringen av byggnader och beställningsprocessen har inneburit mycket manuellt och tidskrävande arbete med penna, papper och telefon. Mänskliga misstag i informationen har varit vanliga och lett till fel i beställningar samt skapat frustration.

Mann+Hummel behövde en lösning som skulle digitalisera, automatisera och säkra dessa processer. Målet var i första hand att spara kostnader genom effektivare arbete och onlinebeställningar. I andra hand för att öka kundservicenivån och försäljningen.

Lösning

Mann+Hummel bestämde sig för att använda DynamicWeb All-in-One Business-suite som grund för den nya lösningen, enligt råd från deras DynamicWeb-partner, Capo.

Hjärtat i lösningen är en användarvänlig e-handelsupplevelse som gör det enkelt att hitta och beställa från de tiotusentals luftfilterprodukter som Mann+Hummel erbjuder i varje land.

Utöver det skapades ett mycket anpassat onlineverktyg för att hantera inventeringslistor över luftfilter per byggnad. Kunder, säljare och supportpersonal kan enkelt samarbeta när det kommer till sammanställning och uppdatering av listorna. Verktyget har en hel del intelligens som verifierar listans kvalitet och fullständighet, och hjälper användare genom att visuellt indikera om något behöver deras uppmärksamhet. Kundspecifika prisofferter i snygga PDF-format är tillgängliga i realtid. Orderläggning från inventeringslistorna sker mycket snabbt och med full kontroll.

Lösningen är starkt integrerad med Mann+Hummels affärssystem Dynamics AX. Det finns till exempel realtidsberäkning av kundspecifika priser, realtidsorderplacering och full synkning av artiklar, kunder, användare och lagerlistor.

Resultat

Lösningen har bidragit till att effektivisera Mann+Hummels arbetsprocesser kraftigt. Tid sparas både internt hos Mann+Hummel och för kunderna. Kvaliteten på inventarielistorna är högre och det är mindre fel i beställningarna.

Lösningen har hittills lanserats i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Tyskland. Och fler länder är på väg. I de länder där den nya lösningen redan har lanserats har beställningarna online ökat från nästan inga till att de flesta beställningarna görs online.

Det rapporteras att alla användargrupper – kunder, säljare, supportpersonal – är mycket nöjda med lösningen och att den underlättar deras arbete.

Segment

B2B, Tillverkning, Dynamics AX

Plats

Global

Partner

Capo

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing