Interspiro

B2B e-handelslösning med CMS, PIM, kundportal och integration till Navision

Både kunder och medarbetare har upplevt e-handelslösningen har underlättat för dem i vardagen. Alla kunder som har e-handlat en gång – har också fortsatt att e-handla. Kunder som till exempel brandkår eller polis som jobbar skift och dygnet runt kan beställa när de är på jobbet och upptäcker att de behöver en reservdel eller extra mask.

Interspiro är en producent av avancerade och högkvalitativa andningsskydd och har i mer än 100 år levererat primärt till brandkår, militär, polis men också sjöfart och industri.

Utmaning

När de gamla CMS-system slutade fungera var Interspiro tvungna att byta till ett nytt

Interspiros krav var att det skulle vara ett system med möjlighet för e-handel och som gick att integrera med Navision.

Interspiro har ett namn och en historia de värnar om, så att gå från manuellt orderintag till e-handel utan att äventyra sitt varumärke gjorde det till en utmaning på grund av de stora kraven från Interspiro på deras nya system. Men när deras gamla CMS-system slutade fungera var de tvungna att byta till ett nytt. Utöver de stora krav på systemet ville de också hitta en lösning och ett företag som matchade dem och samtidigt förstod deras utmaningar. Dels komplexiteten i produkterna och inte minst kraven från deras kunder.

Interspiros krav var att det skulle vara ett system med möjlighet för e-handel och som gick att integrera med Navision. De jämförde med andra alternativ men valde att gå vidare med DynamicWebs lösning då den bäst matchade behoven av integration med Navision och den tekniska komplexiteten.

Dessutom hade DynamicWeb stor erfarenhet av integration med Navision. Detta var av oerhört stor betydelse då Interspiro har ganska långa och krångliga beskrivningar på deras produkter och väldigt många olika produktvarianter. Målet var att kunna erbjuda sina kunder möjlighet för att handla på de tider som passade dem. Men samtidigt också att skapa en överblick för kunderna kring vilka produkter de har köpt och vilka reservdelar som passar.

Livslängden på dessa avancerade utrustningar är mellan 10 och 20 år och på grund av de höga säkerhetskraven skulle även kunder och Interspiro ha möjlighet till en lätt och överskådlig överblick över alla deras produkter och dessas servicetider.

En annan utmaning var deras komplexa pris- och rabattstruktur. Tidigare ansvarade varje enskild säljare för sina kunders priser och rabatter, och de behövde lägga in det manuellt på fakturan. Medarbetarna har tidigare lagt mycket tid på ordermottagning och hantering av order från både kunder och distributörer.

Lösning

Interspiro valde att implementera CMS med integration till Navision och e-handelslösning själva, utan en partner.

Detta krävde ett nära samarbete med utvecklarna på DynamicWeb och 2021 bjöds de första pilot-kunderna in till att handla i den nya e-handelslösningen. Kravet på dessa kunder var att de skulle handla ganska frekvent.

Under tiden som dessa kunder handlade och la riktiga beställningar, testade Interspiro tillsammans med DynamicWebs utvecklare, och det var otroligt viktigt för Interspiro att de kunde ha en 100% öppen dialog med dem. Det blev inga tekniska haverier men tillsammans kunde de löpande anpassa sättet att beställa på till att matcha kundens behov.

Ett exempel är Storstockholms brandförsvar som har 16 brandstationer och tio räddningsvärn – de hade behov av att kunna beställa när som helst. Sedan skulle fakturan skickas till ett ställe, men produkter skulle märkas med namn- och adresslappar eftersom olika order ska skickas till olika stationer, platser och personer.
 
Där lyckades Interspiro att skapa en enkel och anpassad check-out för kunden. Samtidigt som kunden nu har en överblick över sina produkter och lätt kan beställa reservdelar.

 

Min vision är att kunder inte bara ska välja Interspiro för att vi har dom bästa produkterna utan lika mycket för det mervärde vi kan skapa med digitala tjänster. Hemsidan med tjänster som e-learning, mailutskick och ärenderegistrering är tillsammans med eCommerce helt central i detta sammanhang.

Med tekniskt komplicerade produkter och långa produktlivscykler ställer vi höga krav på den tekniska lösningen. Med oberoende IT-experter har vi utvärderat att DynamicWeb kan prestera det vi behöver nu och under kommande år. Detta tillsammans med vår erfarenhet hittills av DynamicWeb gör oss trygga i valet av plattform.

Resultat

Alla kunder som har e-handlat en gång – har också fortsatt att e-handla.

Både kunder och medarbetare har upplevt hur e-handelslösningen har underlättat för dem i vardagen.

Kunder som till exempel brandkår eller polis som jobbar skift och dygnet runt kan beställa när de är på jobbet och upptäcker att de behöver en reservdel eller extra mask.

Tidigare behövde de ibland vänta tills nästa gång de var på jobbet vilket medförde extra besvär för kunden och dessutom en större risk för att glömma bort eller inte hinna med. En stor fördel nu är att kunderna direkt kan följa sin order och blir uppdaterad om leveranstiden. Nu får de snabbt en orderbekräftelse.

Interspiro har från början varit väldigt tydlig med att de inte ville dra ner på antalet medarbetare men i stället frigöra tid att ge dem möjlighet att skapa mervärde för kunderna. Nu upplever de att det kommer in order även på midsommar och jul, kunderna är nöjda för att de har flexibilitet att beställa när de har jourtid och medarbetarna har fått mer tid över till andra uppgifter.

Segment

B2B, CMS, Marketing, Tillverkning, Dynamics NAV

Plats

Sverige

Webbplats

Partner

DynamicWeb Professional Services

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing