Interspiro

B2B e-handelslösning med CMS, PIM, kundportal och integration med Navision.

Både kunder och medarbetare har upplevt att e-handelslösningen har underlättat deras vardag. Alla kunder som har handlat på nätet en gång - har också fortsatt att handla på nätet. Kunder som arbetar skift och dygnet runt, till exempel brandkår eller polis, kan beställa när de är på jobbet och upptäcker att de behöver en reservdel eller en extra mask.

Interspiro är en leverantör av avancerade och högkvalitativa respiratorer och har under mer än 100 år levererat till brandkår, militär, polis men även till sjöfart och industri.

Utmaning

När det gamla CMS-systemet inte längre fungerade var Interspiro tvunget att byta till ett nytt.

Interspiros krav var att det skulle vara ett system med e-handelsfunktioner och som kunde integreras med Navision.

Interspiro har ett namn och en historia som de värnar om, så att gå från manuell orderregistrering till e-handel utan att kompromissa med deras varumärke var en utmaning på grund av de höga krav som Interspiro ställde på sitt nya system.

Men när deras gamla CMS-system slutade fungera var de tvungna att byta till ett nytt. Förutom de höga kraven på systemet ville de också hitta en lösning och ett företag som matchade dem och samtidigt förstod deras utmaningar. Inte bara produkternas komplexitet, utan även kundernas krav.

Interspiros krav var att det skulle vara ett system med möjlighet till e-handel och som kunde integreras med Navision. De jämförde andra alternativ men valde att gå vidare med DynamicWebs lösning eftersom den bäst matchade behoven av integration med Navision och den tekniska komplexiteten.

Dessutom hade DynamicWeb lång erfarenhet av integration med Navision. Detta var av stor betydelse eftersom Interspiro har ganska långa och komplicerade beskrivningar av sina produkter och många olika produktvarianter. Målet var att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att handla på de tider som passade dem. Men också att skapa en överblick för kunderna över vilka produkter de har köpt och vilka reservdelar som passar.

Livslängden för denna sofistikerade utrustning är mellan 10 och 20 år och på grund av de höga säkerhetskraven behövde kunderna och Interspiro en enkel och tydlig översikt över alla sina produkter och deras servicetider.

En annan utmaning var deras komplexa pris- och rabattstruktur. Tidigare var varje enskild säljare ansvarig för sina kunders priser och rabatter, och de var tvungna att ange dem manuellt på fakturan. Medarbetarna ägnade tidigare mycket tid åt att ta emot och bearbeta beställningar från både kunder och distributörer.

Lösning

Interspiro beslutade att implementera CMS med integration till Navision och e-handelslösning själva, utan en partner.

Detta krävde ett nära samarbete med utvecklarna på DynamicWeb och under 2021 bjöds de första pilotkunderna in för att handla i den nya e-handelslösningen. Kravet på dessa kunder var att de skulle handla ganska ofta.

Samtidigt som dessa kunder handlade och gjorde riktiga beställningar testade Interspiro tillsammans med DynamicWebs utvecklare, och det var oerhört viktigt för Interspiro att ha en 100% öppen dialog med dem. Det uppstod inga tekniska haverier, men tillsammans kunde de kontinuerligt anpassa sättet att beställa för att matcha kundernas behov.

Ett exempel är Storstockholms Brandförsvar, som har 16 brandstationer och tio räddningstjänster - de behövde kunna beställa när som helst. Då skulle fakturan skickas till ett ställe, men produkterna skulle märkas med namn- och adressetiketter eftersom olika beställningar skulle skickas till olika stationer, platser och personer.

Interspiro lyckades skapa en enkel och kundanpassad check-out för kunden. Samtidigt har kunden nu en överblick över sina produkter och kan enkelt beställa reservdelar.

Min vision är att kunderna inte bara ska välja Interspiro för att vi har de bästa produkterna, utan lika mycket för det mervärde vi kan skapa med digitala tjänster. Webbplatsen med tjänster som e-learning, utskick och ärenderegistrering är tillsammans med e-handeln helt central i detta sammanhang.

Med tekniskt komplexa produkter och långa produktlivscykler ställer vi höga krav på den tekniska lösningen. Tillsammans med oberoende IT-experter har vi utvärderat att DynamicWeb kan leverera det vi behöver nu och under de kommande åren. Detta, tillsammans med vår erfarenhet hittills av DynamicWeb, gör att vi känner oss trygga i vårt val av plattform.

Resultat

Alla kunder som har handlat online en gång - har också fortsatt att handla online.

Både kunder och medarbetare har vittnat om hur e-handelslösningen har underlättat deras vardag.

Kunder som brandmän eller poliser som arbetar skift och dygnet runt kan beställa när de är på jobbet och upptäcker att de behöver en reservdel eller en extra mask.

Tidigare var de ibland tvungna att vänta tills nästa gång de var på jobbet, vilket innebar extra besvär för kunden och också en högre risk för att glömma eller inte kunna leverera. En stor fördel nu är att kunderna direkt kan följa sin beställning och bli uppdaterade om leveranstiden. De får nu snabbt en orderbekräftelse.

Interspiro har från början varit väldigt tydliga med att de inte ville minska antalet anställda utan istället frigöra tid för att ge dem möjlighet att skapa mervärde för kunderna. Nu känner de att beställningarna kommer in även vid midsommar och jul, kunderna är nöjda eftersom de har flexibiliteten att beställa när de har jour och medarbetarna får mer tid över till andra arbetsuppgifter.

Segment

B2B, CMS, Marketing, Tillverkning, Dynamics NAV

Location

Sweden

Partner

DynamicWeb Professional Services

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing