Abena

Abena fördubblar onlineaktiviteter med en ny och resursbesparande lösning

DynamicWeb lösningen ger Abena möjlighet för på ett enkelt sätt att skapa flera webbplatser baserat på en enkel master.

Abena är en tillverkare och grossist av hälsovårdsprodukter. Med cirka 25 000 produkter och aktiviteter i mer än 60 länder är de en av de stora aktörerna på marknaden.

Utmaning

Abena har genom en lång period jobbat med DynamicWeb och när marknadsföringsavdelningen ambitioner om att utöka antalet av individuelle websites från 30 till 50+ behövde de jobba smartare med deras digitale lösning för att de inte hade planer om att öka antalet medarbetera inom marknad.

Lösning

DynamicWeb lösningen ger Abena möjlighet för på ett enkelt sätt att skapa flera webbplatser baserat på en enkel master. Det betyder att existerande design och innehåll kan användas i flera olika sammanhang, och marknadsföringsavdelningen kan eliminera många av de traditionella och manuella arbetsprocesserna.

Resultat

Med den nya lösningen fick Abena en "second to none"-lösning, som gör det möjligt att effektivisera verksamheten och inte minst utbyggnaden av den nuvarande digitala lösningen. Konkret räknar Abena med att kunna fördubbla sina onlineaktiviteter men ändå inom ramen för nuvarande marknadsavdelning – och med ett minimum av extern assistans.

Segment

B2B, Tillverkning

Plats

Danmark, Sverige

Webbplats

Partner

DynamicWeb Professional Services 

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing