Över 35 års erfarenhet av branschen har gett oss stor insikt i våra kunders verksamhet. Våra branschspecifika lösningar bygger på bästa praxis inom de sektorer där vi har en stark marknadsposition. Vi är med varje företag hela vägen, tills de uppnår helt specifika produktivitetsförbättringar.

Under årens lopp har vi samlat erfarenhet och förfinat lösningar som skapar värde för företag inom följande sektorer: Produktion, byggverksamhet, detaljhandel, handel och transport, offentlig förvaltning, professionella tjänster, försörjningsföretag.

Partner status

Premium solution partner

Certified developers

5

Website

Contact

EG Sverige AB / EG Retail AB
Fredsgatan 3, 411 07 Göteborg

https://eg.se
Tel: +46 101 955 000

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing